reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak se testují unikátní převodovky aneb vývojové zkušebny pro průmysl

Zajímavé zakázky řešila královéhradecká firma RegulTech servis. Pro společnost, která vyrábí pohony pro větrné a přílivové elektrárny, vyráběla testovací stolice na obří převodovky, podílela se i na rekonstrukci zkušebny v Plzni.

Před několika lety se na firmu obrátil český výrobce převodovek s poptávkou návrhu a vývoje zkušební stolice, na níž bude možné testovat velké převodovky pro větrné elektrárny vyráběné v hronovském závodu. Šlo o převodovky s hmotnostmi 30 až 60 tun. Pro firmu RegulTech servis to byl první projekt pro pohony velkých výkonů z řady úspěšných zakázek, které pro tohoto známého českého výrobce postupně realizovala.

Zkušební stolice pro převodovky větrných elektráren

Zkušební stolice, kterou firma RegulTech servis vyvinula, měla za úkol roztočit sestavu obvykle dvou stejných převodovek o jmenovitém výkonu 2 až 5 MW smontovaných proti sobě na požadované otáčky. Využívají se k tomu dva elektromotory. Převodovku tak lze testovat na volno pomocí jednoho motoru i se zátěží, kterou simuluje brzdící motor. Protože se hmotnost celého zkušebního zařízení pohybuje v rozmezí od 90 do 150 tun, je sestava rámů, motorů a převodovek postavena na masivním železobetonovém zakladu.
Velké převodovky s extrémními setrvačnými hmotami je třeba zkoušet při vysokých otáčkách, pohony takových zkušebních stolic jsou proto velmi specifické - v jednom zařízení se setkávají požadavky na vysoký výkon i na velkou dynamiku.

Dynamické zkoušky trakčních motorů

Technicky velmi zajímavý byl i další z realizovaných projektů: výstavba nové zkušebny pro dynamické testování trakčních převodovek kolejových vozidel do jmenovitého výkonu 500 kW, vyráběných také v hronovském závodě. Šlo o kompletní zakázku se stavební a technologickou částí, na které se podílelo několik společností. Firma RegulTech servis byla generálním projektantem i dodavatelem. V tomto případě se převodovka nejen roztáčí a brzdí, ale navíc na ni ve třech osách působí mechanické rázy od 2 do 10 g s frekvencí až 2 Hz, které simulují jízdu vlakové soupravy po kolejích. Tato zkušební stolice je umístěna na železobetonovém základu o hmotnosti přibližně 100 tun, plovoucím na vzduchových polštářích. Ty jsou určeny k odtlumení rázů do okolí a ke stabilizaci celého soustrojí. Zkušební stolice, která byla uvedena do provozu v roce 2013, je v současné době výrobcem plně využívána k testování vlastních převodovek i pro externí zakázky.

Rekonstrukce zkušebny v Plzni

Na základě zmíněných úspěšně realizovaných projektů obdržela firma RegulTech servis zakázku pro plzeňský závod stejného výrobce na unikátní zkušební stolici k otestování 180tunové šnekové převodovky do cementárny. Tato mohutná převodovka, přezdívaná "Hvězdná brána", byla na stolici vyzkoušena a dodána zahraničnímu zákazníkovi. Protože i tuto zakázku firma RegulTech servis zvládla k plné spokojenosti odběratele, podílela se i na projektu modernizace zkušebny průmyslových převodovek z roku 1927. Zkušebna již nevyhovovala moderním požadavkům a plánům rozvoje firmy. Společnost RegulTech servis realizovala tento projekt od zadání až po uvedení do provozu, včetně silové části, měření a regulace, chlazení, klimatizace, osvětlení, slaboproudé techniky a dispečerského pracoviště s počítačovým terminálem. Lze tak testovat celé zkušební stolice a následně sledovat všechny měřené hodnoty, včetně záznamu zkoušky a jeho následné analýzy.

Úspěšná premiéra na mimořádné zakázce

V zadání byl požadován návrh zkušební stolice pro převodovky do 10 MW přenášeného výkonu. Mezitím ale výrobní firma získala kontrakt na výrobu velkých převodovek pro turbokompresorové stanice, a tak jedna z prvních převodovek, která se zde zkoušela, disponovala přenášeným výkonem více než pětinásobným - 54 MW - a jen samotný ztrátový výkon převodovky jako takové byl 1,2 MW. Zkušební stolice v tomto úkolu obstála a firma RegulTech servis tak prokázala schopnost pružně řešit i technicky značně složitá zadání. (P. B.)

autor: komerční článek | 19. 11. 2018 14:43

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama