reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Co spojuje Antarktidu a centrum současného umění?

Nový sál DOX+ připomínající čalouněnou sedačku zdobí po jeho povrchu Fólie Fatrafol, která má za sebou extrémní testy! Je to již dvanáct let, co byla na antarktickém pobřeží ostrova Jamese Rosse vystavěna vědecká stanice Johanna Gregora Mendela sloužící k antarktickému výzkumu.

Teprve od roku 2014 má nové poslání. Vedle geografických, biologických a klimatologických studií zde započalo zkoumání polymerních látek. Obecně se testy na povětrnostní stárnutí plastů nejčastěji provádí v zemích s vysokou intenzitou slunečního svitu a relativně vysokými denními teplotami. Na rozdíl od nich poskytuje Antarktida podmínky zcela odlišné. Typické pro Antarktidu je mnohonásobné střídáním teplot, od 10 °C nad nulou až po méně než - 30 °C, s omezeným tokem světelného záření během polární zimy a  především pak několikanásobně zvýšeným podílem UV záření, jež je způsobeno ozonovou dírou. V extrémních případech blizardu a sněhových bouří mohou teploty dosahovat okolo - 70°C a viditelnosti do 30 metrů. Nezanedbatelnou roli zde hrají i faktory fyzikální - větrem unášené částice ledu a písku o rychlosti až 150 km/hod.

Tyto podmínky jsou zajímavým prostředím pro systematický a dlouhodobý výzkum chování polymerů ve zcela ojedinělých klimatických podmínkách, což ve zkušebnictví plastů není dosud vůbec využito. Právě díky této specifické kombinaci vlivů, které přirozeně způsobují stárnutí polymerů, se společnost Fatra, a.s. ve spolupráci s VUT v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně rozhodla zahájit studii i na vybraných výrobcích značky Fatrafol.

Počátkem roku 2015 byla odeslána do Antarktidy série vzorků polymerních materiálů, která by měla co nejvíce poodhalit vliv cíleného testování ve specifických antarktických podmínkách. Pro tuto studii byly vybrány dva typy střešních hydroizolačních fólií FATRAFOL 810, která byla využita pro DOX+, a FATRAFOL P 918. Tyto materiály byly vybrány pro jejich široké uplatnění ve stavebnictví a považujeme za značný přínos dostat relevantní data, která popisují chování těchto výrobků za extrémních podmínek a jejich degradace ve specifických podmínkách Antarktidy. Aby bylo možné degradaci polymerů porovnat, je vedle tzv. antarktických vzorků průběžně sledována i referenční sada fólií, která byla exponována v Brně - v typicky středoevropských podmínkách velkého města.

První výsledné vzorky z expozice obou střešních hydroizolačních fólií jsme měli k dispozici po 13 měsících od vystavení na Antarktidě. Dle analýz provedených v laboratořích nebyly zaznamenány žádné změny oproti referenčním vzorkům. V dubnu tohoto roku byla odebrána sada vzorků, které za sebou mají již tříletou expozici na Antarktidě. Nyní probíhají specializované analýzy, které by měly určit, nakolik podmínky UV záření, větru a zimy mohly ovlivnit fólie z Fatry. První pohled však neavizuje žádné změny. Pro relevantnější vyhodnocení vlivu tamního prostředí se Fatra rozhodla, že projekt bude trvat 10 let. Výsledkem komplexního experimentu pak bude skutečný obraz o degradaci materiálů na bázi PVC a TPO v přirozených podmínkách Antarktidy. Výsledky napomohou k  získání materiálového know-how, ale i  cesty pro vývoj metodiky laboratorního hodnocení UV stability, což v  konečném důsledku povede ke kvalifikované předpovědi životnosti polymeru v různých klimatických podmínkách. Nyní ale můžeme s klidem říci, že přijde-li krutá zima, návštěvníci DOX+ se mohou cítit zcela v bezpečí.

autor: komerční článek | 11. 10. 2018 8:57

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama